Bayesçi çıkarsama

Bayesçi çıkarsama İng. Bayesian inference

Bayesçi çıkarsama için benzer kelimeler


Bayesçi çıkarsama, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'a', 'y', 'e', 's', 'ç', 'i', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'a', 'r', 's', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
Bayesçi çıkarsama kelimesinin tersten yazılışı amasrakıç içseyaB diziliminde gösterilir.