çıkarsama yenileşimi

çıkarsama yenileşimi İng. inference innovation

çıkarsama yenileşimi için benzer kelimeler


çıkarsama yenileşimi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ı', 'k', 'a', 'r', 's', 'a', 'm', 'a', ' ', 'y', 'e', 'n', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
çıkarsama yenileşimi kelimesinin tersten yazılışı imişeliney amasrakıç diziliminde gösterilir.