düzgünleştirilmiş çıkarsama

düzgünleştirilmiş çıkarsama İng. smoothed inference

düzgünleştirilmiş çıkarsama için benzer kelimeler


düzgünleştirilmiş çıkarsama, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'z', 'g', 'ü', 'n', 'l', 'e', 'ş', 't', 'i', 'r', 'i', 'l', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'a', 'r', 's', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
düzgünleştirilmiş çıkarsama kelimesinin tersten yazılışı amasrakıç şimliritşelnügzüd diziliminde gösterilir.