Kemeny çıkarsama kuralı

Kemeny çıkarsama kuralı İng. Kemeny's rule of inference

Kemeny çıkarsama kuralı için benzer kelimeler


Kemeny çıkarsama kuralı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, K harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'K', 'e', 'm', 'e', 'n', 'y', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'a', 'r', 's', 'a', 'm', 'a', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
Kemeny çıkarsama kuralı kelimesinin tersten yazılışı ılaruk amasrakıç ynemeK diziliminde gösterilir.