Gini ortalama farkı

Gini ortalama farkı İng. Gini's mean difference

Gini ortalama farkı için benzer kelimeler


Gini ortalama farkı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, G harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'G', 'i', 'n', 'i', ' ', 'o', 'r', 't', 'a', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'f', 'a', 'r', 'k', 'ı', şeklindedir.
Gini ortalama farkı kelimesinin tersten yazılışı ıkraf amalatro iniG diziliminde gösterilir.