göçmen işçi

göçmen işçi İng. migrant worker, emigrant worker

Çalışmak üzere, kendi ülkesinden ya da bölgesinden diğer ülke ya da bölgelere giden işçi.


göçmen işçi için benzer kelimeler


göçmen işçi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'ç', 'm', 'e', 'n', ' ', 'i', 'ş', 'ç', 'i', şeklindedir.
göçmen işçi kelimesinin tersten yazılışı içşi nemçög diziliminde gösterilir.