Afrika göçmen çekirgesi

Afrika göçmen çekirgesi İng. African migratory locust

Böcekler (Insecta) sınıfının, düz kanatlılar (Orthoptera) takımından, duyargaları uzun olan göçmen bir eklem bacaklı türü.


Afrika göçmen çekirgesi İng. African migratory locust

(Locusta migratoria): Böcekler (İnsecta) takımının düzkanatlılar (Orthoptera) takımından bir eklembacaklı türü. Duyargaları uzun olur], göçücüdür.


Afrika göçmen çekirgesi için benzer kelimeler


Afrika göçmen çekirgesi, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'f', 'r', 'i', 'k', 'a', ' ', 'g', 'ö', 'ç', 'm', 'e', 'n', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'r', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
Afrika göçmen çekirgesi kelimesinin tersten yazılışı isegrikeç nemçög akirfA diziliminde gösterilir.