göden gözü

göden gözü

Su toplamış nasır kabarcığı.


göden gözü için benzer kelimeler


göden gözü, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'd', 'e', 'n', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'ü', şeklindedir.
göden gözü kelimesinin tersten yazılışı üzög nedög diziliminde gösterilir.