göğüs göğüse

göğüs göğüse

zf. Karşı karşıya, yüz yüze: “Tehlike, ızdırap, korku orada göğüs göğüse bir kavganın acılarını tattım.” -F. R. Atay.


göğüs göğüse için benzer kelimeler


göğüs göğüse, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'ğ', 'ü', 's', ' ', 'g', 'ö', 'ğ', 'ü', 's', 'e', şeklindedir.
göğüs göğüse kelimesinin tersten yazılışı esüğög süğög diziliminde gösterilir.