arka göğüs

arka göğüs Fr. métathorax

(zooloji)


arka göğüs için benzer kelimeler


arka göğüs, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'a', ' ', 'g', 'ö', 'ğ', 'ü', 's', şeklindedir.
arka göğüs kelimesinin tersten yazılışı süğög akra diziliminde gösterilir.