gök cennet kuşu

gök cennet kuşu İng. Rudolph's paradise bird

Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, cennet kuşugiller (Paradiseidae) familyasından, sıru mavi, yeşil, başı ve kanatları kara, kuyruğu mavi, san olan bir tür.


gök cennet kuşu İng. Rodolph's paradise-bird

(Paradisea rudolphi), Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının cennet-kuşugiller (Paradiseidae) familyasından (fbk) bir kuş türü. Sırtı mavi-yeşil, başı ve kanatları kara, kuyruğu mavi-sarıdır.


gök cennet kuşu için benzer kelimeler


gök cennet kuşu, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'k', ' ', 'c', 'e', 'n', 'n', 'e', 't', ' ', 'k', 'u', 'ş', 'u', şeklindedir.
gök cennet kuşu kelimesinin tersten yazılışı uşuk tennec kög diziliminde gösterilir.