göl alabalığı

göl alabalığı Lat. Salmo trutta abanticus

Abant alabalığı.


göl alabalığı için benzer kelimeler


göl alabalığı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'l', ' ', 'a', 'l', 'a', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
göl alabalığı kelimesinin tersten yazılışı ığılabala lög diziliminde gösterilir.