deniz alabalığı

deniz alabalığı Lat. Salmo trutta labrax

Kemikli balıklardan, alabalıkgiller (Salmonidae) familyasından, en çok uzunluğu 120 cm kadar olabilen, üç ekotipi bulunan bir alt tür, deniz alası.


deniz alabalığı için benzer kelimeler


deniz alabalığı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', 'a', 'l', 'a', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
deniz alabalığı kelimesinin tersten yazılışı ığılabala zined diziliminde gösterilir.