gölden çıkan akarsu

gölden çıkan akarsu

bk. gölayağı.


gölden çıkan akarsu için benzer kelimeler


gölden çıkan akarsu, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'l', 'd', 'e', 'n', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'a', 'n', ' ', 'a', 'k', 'a', 'r', 's', 'u', şeklindedir.
gölden çıkan akarsu kelimesinin tersten yazılışı usraka nakıç nedlög diziliminde gösterilir.