Gomorimetenamin gümüş boyası

Gomorimetenamin gümüş boyası İng. Gomori’s methenamine silver staining method

1. Argentaffin hücrelerin ortaya konmasında kullanılan boyama yöntemi. Methanamin gümüş çözeltisinde boyanan kesitler, altın klorit ve tiosülfatla muamele edilir, zemin boyası olarak da safranin O kullanılır. 2. Grocott-Gomori metenamin-gümüş nitrat boyası.


Gomorimetenamin gümüş boyası için benzer kelimeler


Gomorimetenamin gümüş boyası, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, G harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'G', 'o', 'm', 'o', 'r', 'i', 'm', 'e', 't', 'e', 'n', 'a', 'm', 'i', 'n', ' ', 'g', 'ü', 'm', 'ü', 'ş', ' ', 'b', 'o', 'y', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
Gomorimetenamin gümüş boyası kelimesinin tersten yazılışı ısayob şümüg nimanetemiromoG diziliminde gösterilir.