göreç

göreç

bk. pırıldaklı göreç.


göreç İng. chart

Bir katmanlı uzayda bir (…)ilingesel eşleviyle (…) açık kümesinden oluşan (…)sıralı ikilisi, bk. katmanlı uzay.


göreç için benzer kelimeler


göreç, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'e', 'ç', şeklindedir.
göreç kelimesinin tersten yazılışı çerög diziliminde gösterilir.