oylumsal göreç

oylumsal göreç İng. stereoscope

Biri biraz sağdan, öteki biraz soldan çekilmiş iki resme sağ ve sol gözlerle bakmayı sağlayan, böylece üç-boyutlu görüm elde edilen aygıt.


oylumsal göreç için benzer kelimeler


oylumsal göreç, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'y', 'l', 'u', 'm', 's', 'a', 'l', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'e', 'ç', şeklindedir.
oylumsal göreç kelimesinin tersten yazılışı çerög lasmulyo diziliminde gösterilir.