OY ile başlayan kelimeler

OY ile başlayan veya başında OY olan kelimeler 532 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

oy aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. oy anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre OY ile başlayan kelimeler

25 harfli

oylum özekli küpsel metal, oylumsal zorlanıra ölçüsü, oyunun kurallarını bilmek

24 harfli

oya koymak (veya sunmak), oylum özekli küpsel yapı, oynaksal geyrek bozulumu

23 harfli

oynarken çulunu yırtmak, oyunla alıştırma kuramı

22 harfli

oynakçıl kan toplanımı, oynaklık geçişli GARCH

21 harfli

oynak ve bağlam bilim, oynama belgeli oyuncu, oyuncul çiftekercilik

20 harfli

oynakların yapışması, oynakta kan birikimi, oyunun kapalı olması

19 harfli

oynak kaynağı açımı, oynaklık öbeklemesi, oynaksal kara kezik, oyun alanı ışıldağı, oyun düzeni defteri, oyun düzeni notları, oyuna kurban gitmek, oyundan oyuna geçme

18 harfli

oyatlık, (uyatlık), oylum bölgelenmesi, oylumsal çözümleme, oymaç-burgaç (kas), oynak bağlam yazım, oynak kambiyo kuru, oynak ölçü sistemi, oynaksal kızık yel, oynatım saptancası, oysuz hisse senedi, oyuk katot lambası, oyun denetleyicisi, oyun sanatı uzmanı, oyunbozanlık etmek, oyunla iyileştirme, oyunluk sözleşmesi

17 harfli

oynak kurak yalım, oynaksal dilim ay, oyun seçme kurulu, oyun sıkıdenetimi, oyunluk görevlisi, oyunluk yazdırımı, oyunsal yöntemler, oyverme davranışı

16 harfli

oylum özekli küp, oynak iği karımı, oynak irinlenimi, oynaklaştırımsal, oynamaz eklemler, oyun sanatbilimi, oyun yasaklaması, oyuncu fotoğrafı, oyuncu yönetmeni, oyut genişlemesi

15 harfli

oylamaya geçmek, oylamaya koymak, oylum kuralları, oynak irinlenim, oynak kanartısı, oynak kaynaması, oynak kaynatımı, oynak sayrılığı, oynaksal köfeke, oyuk gibi olmak, oyum oyum olmak, oyun bıraktırım, oyun kuruculuğu, oyun sözleşmesi, oyuncak tiyatro, oyuncu yönetici, oyuncu yönetmen, oyuncu-yönetmen, oyunla sağaltım, oyunla yansıtma, oyunlaştırılmak

14 harfli

oylaşımlı soru, oylumsal göreç, oynak genilimi, oynak gölerimi, oynak kemikçin, oynak yapımsal, oynak yapışımı, oynaklar arası, oynaklı zincir, oynama belgesi, oynar eklemler, oynaş tutunmak, oynaşlık etmek, oyun çizelgesi, oyun fotoğrafı, oyun izlencesi, oyun yazarlığı, oyuna getirmek, oyuncu kadrosu, oyunlar kuramı, oyunlaştırılma, ...

13 harfli

oyalanabilmek, oyalayabilmek, oylama tröstü, oylaşımlı kip, oylum simgesi, oylumlu çizim, oylumsal oran, oymalı yaprak, oymatesteresi, oynadırlâımış, oynağa düşmek, oynak sürgünü, oynaklaştırım, oynaksal ağrı, oynamaz eklem, oynamaz vurgu, oynatım hakkı, oyuk (klavye), oyun araçları, oyun bağlamak, oyun çıkarmak, ...

12 harfli

Oy dağılması, oy yoklaması, oyalanabilme, oyalandırmak, oyalayabilme, oygu bıçkısı, oyguş élemek, oylayabilmek, oyma ressamı, Oyma sandığı, Oymaağaçseki, oynak ağrısı, oynak çıbanı, oynak çıkımı, oynak çözümü, oynak çukuru, oynak delimi, oynak kayımı, oynak kemiği, oynak kesimi, oynak kesiti, ...

11 harfli

Oy eşitliği, oy pusulası, oy-tepretki, oyalandırma, oydaş olmak, oygu kalemi, oygubıçkısı, oylayabilme, oylum oylum, oyma kalemi, Oyma kuyusu, oymalı örtü, oymalıkilim, oymatahtası, oynak açımı, oynak alımı, oynak barem, oynak bilik, oynak dilgi, oynak duruş, oynak eğimi, ...

10 harfli

oy birliği, oy çokluğu, oy sandığı, oya çiçeği, oyandırmak, oylumlamak, oylumölçer, oylumölçüm, oyma baskı, Oymalıtepe, oynadanlıh, oynak çiri, oynak suyu, oynak yeli, oynaklamak, oynargönye, oynaş dölü, oynatılmak, oynattırma, oynayanlar, oynum hort, ...

9 harfli

Oy azlığı, oy kâğıdı, oy tröstü, oy vermek, oya ağacı, oyabilmek, oyaipliği, oyalanmak, oyanlamak, oyanlayan, oybirliği, oyçokluğu, oygalamak, oygubaskı, oyğalamak, Oylumdere, oylumlama, oylumluca, oyma akıl, oyma kapu, Oymaaağaç, ...

8 harfli

oy hakkı, oya gibi, oyabilme, oyacılık, Oyaçiçek, oyalamak, oyalanma, oyalantı, oydaşlık, oydaşmak, oydurmak, oylanmak, oylaşmak, oylatmak, oylumsuz, Oymaağaç, oymaçsal, Oymadere, Oymakaya, Oymayaka, oynakçıl, ...

7 harfli

ôy uşak, oyağmak, oyalama, oyalmak, oyanmah, oyanmak, Oybozan, oyculuk, oydaşma, oydurma, oygucul, oyguçul, oygumsu, oyk oyk, oylamak, oylanış, oylanma, oylaşma, oylatma, oyleyin, oylumlu, ...

6 harfli

oy ana, oyacak, Oyacık, oyanıh, oyanta, Oycalı, oygana, oylama, ôylese, oymaca, oymacı, oymalı, oynama, Oyraca, oysaki, oysama, oysana, oysegi, Oytunç, oyucuk, oyuklu, ...

5 harfli

Oyaca, oyacı, oyalı, oyali, Oyalp, oyani, oyasa, oydaş, oyguç, oyguş, Oyhan, Oykan, Oykut, oylak, oyluh, oyluk, oylum, oymah, oymak, Oyman, oymuk, ...

4 harfli

oyah, oyak, Oyal, oyan, oyat, oyaz, oycu, oyçu, oygu, oyğu, oyıl, oyın, oyin, oyke, ôyle, oyma, oyru, oysa, Oysu, oytu, oyuç, ...

3 harfli

oya, oyi, oyn, oyu

2 harfli

oy

Kelime Ara