İçinde OY geçen kelimeler

İçinde OY geçen kelimeler 4091 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

oy aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. oy anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde OY geçen kelimeler

25 harfli

ağır taş yerinden oynamaz, ağzına bir lokma koymamak, Amerikan oyuncak teriyeri, aşık atmak (veya oynamak), aşırı doymuş katı çözelti, Ayrıksı Oyuncu Üretimliği, ayrılımlı boşinanç boyutu, bebe soysal ağır sarılığı, boynu armut sapına dönmek, Castlemilk shetlandkoyunu, cebirsel oyut genişlemesi, deñiz koyunu, (su koyunu), firmaların boyut dağılımı, fleksura duodenoyeyunalis, hayat boyu gelir hipotezi, hematoksilen-eozin boyası, kamış atmak (veya koymak), kar oyması, kar sıyırması, kocalma oynak domalancası, koşa komak, (koşa koymak), koyun eri, (koyun oğlanı), ...

24 harfli

(bir şeyi) aklına koymak, (birinin) koynuna girmek, (yatın) boyun içi yalımı, ata da soy gerek, ite de, aykırı doykuru laf etmek, azalımlı boşinanç boyutu, boyu boyuna, huyu huyuna, boyunduruk altına girmek, burun boynuzcuk keseklem, Campanian Barbary koyunu, Castaneda boyama yöntemi, Coburger Fuchschafkoyunu, coğrafya boylamı, boylam, çoklu doymamış yağ asidi, Danimarka Landracekoyunu, dosdoğru boşinanç boyutu, emprenye etmek, doyurmak, Eski İngiliz oyun tavuğu, hayvan eğiticisi soytarı, İrlanda boynuzsuz sığırı, koyun karaciğer kelebeği, ...

23 harfli

(bir şeye) haciz koymak, (birinin) aklına koymak, Achucarroboyama yöntemi, açık hava oyun araçları, ayı yavrusu ile oynuyor, BalvenGaller dağ koyunu, baş komak, (baş koymak), birbirinin gözünü oymak, biyomekanik oyun düzeni, boy almak (veya sürmek), boynu kıldan ince olmak, boynuzlu Mısır engereği, boyuna kararlı dalgalar, bulgu belgesine elkoyma, Castlemilk Mooritkoyunu, çevirim oyunluğu yazarı, dama taşı gibi oynatmak, Dieterle boyama yöntemi, dosdoğru gelenek boyutu, flagella boyama yöntemi, floressein boyama testi, ...

22 harfli

(birini) koynuna almak, (biriyle) boy ölçüşmek, akridin turuncu boyası, bir yastığa baş koymak, Border Leicesterkoyunu, boynuzlu su sümbülleri, boyuna bosuna bakmadan, boyunluluk, boyun olma, boyunun ölçüsünü almak, boyut testere makinesi, bozuk boyantılı (deri), Brezilya Somali koyunu, Bündner Oberlandkoyunu, büyük boy saydam resim, Carnoytespit çözeltisi, çarpık boyun hastalığı, dayatkılı oynak yapımı, değişken boylu tutanak, destekleyici oyuncular, dokozahekzaenoyik asit, doydurmak, (toydurmak), ...

21 harfli

(birini) araya koymak, aksiyona dayanan oyun, Algarve Churro koyunu, antesedan yarma koyak, ayakta komak (koymak), az doymamış yağ asidi, bağıntı soyutlayıcısı, bir koyun aşığı olmak, biyomekanik oyunculuk, Boyle-Mariotte kanunu, boynu altında kalsın!, boynuz çıkarma aygıtı, boynuzlu gagalıgiller, boynuzlu yaban keçisi, boynuzlu-gagaiigiller, boyun bir karış uzadı, boyun müköz hücreleri, boyun-agru -sağrakçıl, boyuna bantlı rasbora, boyunaltı bezi, timüs, boyuncul (kara damar), ...

20 harfli

(birini) tefe koymak, AgNOR boyama yöntemi, ahını yerde koymamak, aşırı doygun çözelti, aşırı doymuş çözelti, Basco-Bèarnaiskoyunu, başına toprak koymak, başını ortaya koymak, birleşik oy pusulası, Blue Du Maine koyunu, boyamaddesi, pigment, boylam boylam aramak, boynuna kol bırakmak, boynuz kulağı geçmek, boynuzlugagalıgiller, boyunca çocuğu olmak, boyunsal-sağrakçasal, boyuttutarda suverme, büyük boy işletmeler, canını cebine koymak, cebirsel kapala oyut, ...

19 harfli

(birine) oyun etmek, (çocuk) boya çekmek, afin kümenin boyutu, ağzına ... koymamak, ahmak yerine koymak, al kanlara boyanmak, ambargoyu kaldırmak, aptal yerine koymak, Arles Merino koyunu, asılı buzul koyağı,, ayak oyununa gelmek, bellircil kan boyar, bilek oynağı yalımı, bir boydan bir boya, birey soyutlayıcısı, boynuz toplardamarı, boynuzlu su sümbülü, boyun alıştırmaları, boyutsal dengelilik, büyük gösteri oyunu, Cezayir Arap koyunu, ...

18 harfli

alt çenesi oynamak, altına imza koymak, aminobenzoyik asit, asit fuksin boyası, atasoylu akrabalık, ayın oyun iş değil, ayın oyuncak etmek, baş u can oynatmak, bebek oyunlu ölçer, Bestkırmızı boyası, bilek oynak yalımı, bir suyuğun doyumu, biri birine koymak, Birinci Büyük Oyun, boşinanç boyutları, boyacıl kurd eşini, boynuz dişligiller, boynuz-dişligiller, boynuzlu kuşgiller, boyu boyarhı olmak, boyun toplardamarı, ...

17 harfli

adaylığını koymak, Afgan Arap koyunu, ak kanatlı toygar, akrobatik soytarı, alıcılara oynatma, amöboyit hücreler, Appenninicakoyunu, aşık kemiği boynu, at boynuna düşmek, ayaktopu oyuncusu, ayırma birim boyu, ayneş oyneş olmak, baskın dalga boyu, bebenek oynaklığı, Bergamaska koyunu, bileksel oynaklar, bir köşeye koymak, boğazını doyurmak, boy abdesti almak, boyak kuru derice, boyalı kurd eşini, ...

16 harfli

(toynbee) denemi, abartılı oynamak, ahireti boylamak, Akkaraman koyunu, akridin boyaları, Alcarrena koyunu, Alzheimer boyası, amiboyid gözeler, amiboyid hareket, amiboyit hareket, amöboyit hareket, ateşe nal koymak, baba boyunduruğu, bakışımsız koyak, balıkcın oynamak, bastırığa koymak, Beilllese koyunu, bitkisel soylama, borsa oyunculuğu, Boşnak Soykırımı, boya incelticisi, ...

15 harfli

Accoloy alaşımı, acı çekme oyunu, Acıpayam koyunu, ad soylu kelime, ad soylu sözcük, akarsu oyulgusu, aklını oynatmak, akyüzlü soytarı, aldatmasız oyun, altınla oynamak, Amerika doymazı, anlaşmasız oyun, Askanyan koyunu, Aşağıboynuyoğun, aşırı doygunluk, aşırı doymuşluk, Atherina boyeri, avlanabilir boy, ayın oyun etmeğ, ayın oyun etmek, ayın oyun itmek, ...

14 harfli

aç ayı oynamaz, açıklarla oyun, Afrika boynuzu, akridin boyası, alıcı oyunluğu, ambargo koymak, amöboyit hücre, anilin boyalar, anlaşmalı oyun, Apenninekoyunu, asidik boyalar, ateşle oynamak, aygırı toygoru, ayhırı doyhuru, ayırıcı boyama, aykıra toykura, aykırı doykuru, baldız oynamak, balkız oynamak, belder oynakça, biyoyararlanım, ...

13 harfli

açık oyuncusu, Afrika koyunu, alıkoyabilmek, alıkoyamazlık, Antropoyidler, antropoyitler, ara soytarısı, Argali Koyunu, aşırı doyurma, Atlantik Soyu, ayak oyunları, baba soyluluk, balık boylama, balık oynamak, Baluki koyunu, Başboyunduruk, başına boydak, bekleyekoymak, bellek koymak, Bibrik koyunu, bireycil oyun, ...

12 harfli

acıya koymak, açuk boyamak, Adali koyunu, adını koymak, ağzı oynamak, ahıra koymak, Akdeniz soyu, akıncıl oyun, Akkoyunlular, alıkoyabilme, Altay koyunu, anlam koyutu, Arabi koyunu, aracı koymak, aralık oyunu, astar boyası, Aşağıkaraboy, Aşağıkoyunlu, aşırı doymuş, atlı soytarı, ayak oynakça, ...

11 harfli

acıklı oyun, aç doyurmak, açık oylama, Adal koyunu, Afar koyunu, Akçakoyunlu, Alai koyunu, Altaikoyunu, anasoyluluk, anilin boya, anlam oyunu, aralık oyun, Arap koyunu, araya koyum, arda koymak, arkaik oyun, arma soymak, art boyunlu, Asaf koyunu, asılı koyak, Asya koyunu, ...

10 harfli

adî şebboy, allantoyis, altın boya, anaş toyuh, arap oyunu, Aşağıoylum, aşı boyalı, aşı boyası, aşırı oyma, aşırıdoyma, ateş oyunu, ayak boynu, ayak oyunu, baba soylu, baş koymak, battal boy, bazik boya, bel koymak, bey koymak, biyoyoğurt, Bondkoyunu, ...

9 harfli

açık-koyu, ad koymak, adam boyu, adil oyun, ağaç boyu, ağaç oyma, Ağcakoyun, Akçakoyun, Akkoyunlu, alaçalpoy, alıkoymak, altakoyma, ara oyunu, araboyunu, asal oyut, aşıboyası, aşırıoyma, at oynağı, ayak boyu, ayık oyuk, ayın oyun, ...

8 harfli

ad oyunu, ağ oyunu, aksoymuk, Alakoyun, Alangoya, alıkoyma, alt oyuk, Altınsoy, ameboyit, anakoyak, art oyun, at oyunu, atoyunçu, av oyunu, ay oyunu, Bengisoy, beyaz oy, bitoynit, boy başı, boy beği, boy beyi, ...

7 harfli

Acarsoy, açık oy, ak boya, Akersoy, Alkoyun, Amertoy, angasoy, aynoyun, Berksoy, bihoyda, bir boy, Boraboy, boy bos, boy boy, boy otu, boy pos, boya öz, Boyabat, Boyacık, boyaçın, boyaklı, ...

6 harfli

|cinoy, Akasoy, Alpsoy, Arısoy, atasoy, aynoyu, Başsoy, Baysoy, bi boy, birhoy, Birsoy, Boyaca, boyacı, boyaci, boyalı, boyama, boyana, boyatı, boycak, boydah, boydak, ...

5 harfli

abboy, Adsoy, Akboy, Aksoy, Alsoy, Arsoy, Aysoy, biboy, boyag, boyağ, boyah, boyak, boyam, boyan, boyar, boyat, boyca, Boyer, boyla, boyle, boylı, ...

4 harfli

aloy, boôy, boya, boyk, boyl, boyn, foya, goya, goyi, goyu, hoyo, hoyu, koya, koyn, koyu, oboy, osoy, oyah, oyak, Oyal, oyan, ...

3 harfli

boy, doy, goy, hoy, koy, oya, oyi, oyn, oyu, poy, soy, şoy, toy, voy

2 harfli

oy

Kelime Ara