göreneksel gerileme

göreneksel gerileme İng. regression of custom

Tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve daha birçok etkenler altında kalan bazı göreneklerin, öz biçimleriyle olgularını yitirerek yeni bir halkbilim ürün ya da olayına dönüşmeleri biçimindeki olgu. bk. görenek, tapıncak. krş. halkbilimsel gerileme, geleneksel gerileme, bosinançsal gerileme.


göreneksel gerileme için benzer kelimeler


göreneksel gerileme, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'e', 'n', 'e', 'k', 's', 'e', 'l', ' ', 'g', 'e', 'r', 'i', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
göreneksel gerileme kelimesinin tersten yazılışı emelireg leskenerög diziliminde gösterilir.