geleneksel gerileme

geleneksel gerileme İng. traditional regression

Tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve daha birçok etkenler altında kalan kimi geleneklerin öz biçimleriyle olgularını yitirerek yeni bir halkbilim ürün ya da olayına dönüşmeleri biçimindeki oluşum, bk. halkbilimsel gerileme, gelenek, tapıncak. krş. göreneksel gerileme, boşinançsal gerileme.


geleneksel gerileme için benzer kelimeler


geleneksel gerileme, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'l', 'e', 'n', 'e', 'k', 's', 'e', 'l', ' ', 'g', 'e', 'r', 'i', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
geleneksel gerileme kelimesinin tersten yazılışı emelireg leskeneleg diziliminde gösterilir.