görgü dansı

görgü dansı İng. social dance

Değişik dönemlerde moda olarak çıkan dansların tümüne verilen ad.


görgü dansı için benzer kelimeler


görgü dansı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'g', 'ü', ' ', 'd', 'a', 'n', 's', 'ı', şeklindedir.
görgü dansı kelimesinin tersten yazılışı ısnad ügrög diziliminde gösterilir.