görgü

görgü

a. 1. Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik davranışları, terbiye: “İçinde yaşadığımız aynı çevre, aynı görgü, beni tamamıyla onlara benzetmiyor.” -O. C. Kaygılı. 2. Bir kimsenin, yaşayarak ve deneyerek elde ettiği birikim, deneyim: “Bu sanatçıların çoğunun başarısında dış ülkelerde edindikleri sahne görgü ve kültürü etken olmuştur.” -M. And. 3. Görmüş olma durumu: Görgü tanığı.


görgü Fr. Expérience
görgü

Ayna.


görgü

Göz tokluğu: Görgülüdür hayra verilen paraya acımaz.


görgü

Dert, felâket: Ne görgülü başım varmış.


görgü

Taklit eden (kimse).


görgü

Alışkı, âdet.


görgü

Alevi töresince toplantı, ibadet, edep, görgü cemi


Görgü Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Bir toplum içinde uyulması gerekli saygı ve incelik kuralları. 2. Bir kimsenin anlayış, seziş ve bilgisini artıracak nitelikte etki yapan deneysel bilgi. 3. Göz tokluğu.


Görgü

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Görgü

Muş ili, Varto ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


görgü için benzer kelimeler


görgü, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'g', 'ü', şeklindedir.
görgü kelimesinin tersten yazılışı ügrög diziliminde gösterilir.