görünmez engeller

görünmez engeller İng. invisible barriers to trade

Yiyeceklere ilişkin sağlık kuralları, ambalajlamaya ilişkin ölçünler, ambargolar, dışalım mallarında köken belgesi aranması, dışalım güvenceleri ve yoğun gümrük işlemlerinden oluşan her türlü bürokratik ve teknik düzenlemeler, diğer bir deyişle dışalımı dolaylı olarak kısıtlayan tarife dışı engeller.


görünmez engeller için benzer kelimeler


görünmez engeller, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'm', 'e', 'z', ' ', 'e', 'n', 'g', 'e', 'l', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
görünmez engeller kelimesinin tersten yazılışı rellegne zemnürög diziliminde gösterilir.