görünmez ek

görünmez ek İng. invisible join (splicing)

Sinema Ek yerlerinin basım sırasında görünmemesi durumu.


görünmez ek için benzer kelimeler


görünmez ek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'm', 'e', 'z', ' ', 'e', 'k', şeklindedir.
görünmez ek kelimesinin tersten yazılışı ke zemnürög diziliminde gösterilir.