görünmez el ilkesi

görünmez el ilkesi

bk. görünmez el


görünmez el ilkesi için benzer kelimeler


görünmez el ilkesi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'm', 'e', 'z', ' ', 'e', 'l', ' ', 'i', 'l', 'k', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
görünmez el ilkesi kelimesinin tersten yazılışı isekli le zemnürög diziliminde gösterilir.