görünmez el

görünmez el İng. invisible hand

İktisadi karar birimlerinin fiyat mekanizması aracılığıyla, rekabetçi piyasalarda kendi çıkarları peşinde koşarken aynı zamanda toplumun çıkarlarını da daha yüksek düzeyde gerçekleştireceğini ileri süren ve Adam Smith tarafından ortaya atılan ilke. krş. fiyat düzeneği


görünmez el için benzer kelimeler


görünmez el, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'm', 'e', 'z', ' ', 'e', 'l', şeklindedir.
görünmez el kelimesinin tersten yazılışı le zemnürög diziliminde gösterilir.