görüntü-ortikon alıcı

görüntü-ortikon alıcı İng. image orthicon camera

TV. Görüntü-ortikon ışıtaçlı alıcı.


görüntü-ortikon alıcı için benzer kelimeler


görüntü-ortikon alıcı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 't', 'ü', '-', 'o', 'r', 't', 'i', 'k', 'o', 'n', ' ', 'a', 'l', 'ı', 'c', 'ı', şeklindedir.
görüntü-ortikon alıcı kelimesinin tersten yazılışı ıcıla nokitro-ütnürög diziliminde gösterilir.