alıcı açısı

alıcı açısı

bk. açı


alıcı açısı için benzer kelimeler


alıcı açısı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
alıcı açısı kelimesinin tersten yazılışı ısıça ıcıla diziliminde gösterilir.