akıntı ıraklık açısı

akıntı ıraklık açısı İng. moving cluster parallax

Bir yıldız kümesinin toplu devinmesinden elde edilen ıraklık açısı.


akıntı ıraklık açısı için benzer kelimeler


akıntı ıraklık açısı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'n', 't', 'ı', ' ', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
akıntı ıraklık açısı kelimesinin tersten yazılışı ısıça kılkarı ıtnıka diziliminde gösterilir.