çağ ıraklık açısı

çağ ıraklık açısı İng. secular parallax

Güneş dizgesinin doğrusal uzay deviminden dolayı, bir yıldızın ya da yıldız topluluğunun yaptığı açısal yer değiştirmesinden hesaplanan ıraklık açısı.


çağ ıraklık açısı için benzer kelimeler


çağ ıraklık açısı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'ğ', ' ', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
çağ ıraklık açısı kelimesinin tersten yazılışı ısıça kılkarı ğaç diziliminde gösterilir.