gözerimi ıraklık açısı

gözerimi ıraklık açısı İng. horizontal parallax

Yer ötesindeki bir gökcisminden Yeryuvarlağına çizilen teğet ile bu gökcismini Yer merkezine birleştiren doğru arasındaki açı.


gözerimi ıraklık açısı için benzer kelimeler


gözerimi ıraklık açısı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', 'e', 'r', 'i', 'm', 'i', ' ', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
gözerimi ıraklık açısı kelimesinin tersten yazılışı ısıça kılkarı imirezög diziliminde gösterilir.