günlük ıraklık açısı

günlük ıraklık açısı İng. diurnal parallax

Güneş dizgesine ilişkin her hangi bir gökcisminden Yer'in merkezine ve yeryüzündeki bir gözlemciye bakan iki doğrultu arasındaki açı.


günlük ıraklık açısı için benzer kelimeler


günlük ıraklık açısı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'n', 'l', 'ü', 'k', ' ', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
günlük ıraklık açısı kelimesinin tersten yazılışı ısıça kılkarı külnüg diziliminde gösterilir.