ıraklık açısı

ıraklık açısı İng. parallax

Farklı iki yerden, uzaktaki bir noktaya yönelmiş iki doğrultu arasındaki açı (bk. şekil P. 2 ve P. 13). Gözlenen nokta ne kadar uzakta ise ıraklık açısı da o kadar küçük olur. Gökbilimde Ay, Güneş, gezegenler ve yıldızlar için bu açı dolaylı yoldan ölçülerek uzaklık hesabı yapılır.


ıraklık açısı İng. parallax

Sinema/TV. 1. İki ayrı noktadan, uzaktaki bir konuya yönelmiş doğrular arasındaki açı. 2. Dolayısıyla, bir alıcının bakacı ile merceğinin verdiği görüntüler arasındaki açı.


ıraklık açısı için benzer kelimeler


ıraklık açısı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 'r', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
ıraklık açısı kelimesinin tersten yazılışı ısıça kılkarı diziliminde gösterilir.