güneş merkezli ıraklık açısı

güneş merkezli ıraklık açısı

bk. yıllık ıraklık açısı.


güneş merkezli ıraklık açısı için benzer kelimeler


güneş merkezli ıraklık açısı, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'n', 'e', 'ş', ' ', 'm', 'e', 'r', 'k', 'e', 'z', 'l', 'i', ' ', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
güneş merkezli ıraklık açısı kelimesinin tersten yazılışı ısıça kılkarı ilzekrem şenüg diziliminde gösterilir.