yatay ıraklık açısı

yatay ıraklık açısı

bk. gözerimi ıraklık açısı.


yatay ıraklık açısı için benzer kelimeler


yatay ıraklık açısı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 't', 'a', 'y', ' ', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
yatay ıraklık açısı kelimesinin tersten yazılışı ısıça kılkarı yatay diziliminde gösterilir.