İçinde YATA geçen kelimeler

İçinde YATA geçen kelimeler 335 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yata aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yata anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde YATA geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) yatağına girmek, anadingil gezinti yatağı, yataksız sağlık örgütleri, yatay kesitsel bağımlılık

24 harfli

döl yatağı adenomiyozisi, katıyuvarlı yatak çeliği, kepenek altında er yatar, sıcak su maden yatakları, sternal yatalak sendromu, üstoluşumlu maden yatağı, yardım ve yataklık etmek, yataklı sağlık örgütleri, yatay işgücü akışkanlığı

23 harfli

çul içinde arslan yatar, döl yatağı dışı gebelik, döl yatağı toplardamarı, eşoluşumlu maden yatağı, iki boynuzlu döl yatağı, körle yatan şaşı kalkar, tek boynuzlu döl yatağı, yatay doğrusallık ayarı, yatay kesit bağımlılığı, yatay kesit çözümlemesi, yatay kesitsel birimler, yatay kesitsel verileri, yatay pazarlama sistemi

22 harfli

döl yatağı uyarıcıları, döl yatağına tohumlama, maden yatakları bilimi, magmasal cevher yatağı, tokaç kolu ayak yatağı, tokaç kolu kafa yatağı, yatay dilimli göçertme, yatay emek akışkanlığı, yatay saptırma sarması, yatay ucaylanmış yayın

21 harfli

(birini) yatak çekmek, döl yatağı atardamarı, döl yatağı çarpıklığı, döl yatağı prolapsusu, döl yatağı tembelliği, döl yatağına infüzyon, döl yatağına uygulama, döl yatağından tedavi, kavrama ayırma yatağı, makaralı yatak çeliği, özofago-hiyatal herni, yatak çembersel yuvak, yatalak inek sendromu, yatay demir (barfiks), yatay kaydırma çubuğu, yatay yönetilen kukla

20 harfli

aba altında er yatar, alüvyon maden yatağı, döl yatağı biyopsisi, döl yatağı burulması, döl yatağı delinmesi, döl yatağı içi gereç, kalıntı maden yatağı, kuyu yatağı seviyesi, yatay kesit bağlaşım, yatay kesit tahminci, yatay kesit verileri

19 harfli

Anamil yatak kapağı, Dirsekli mil yatağı, döl yatağı ektopisi, üfürük maden yatağı, YATA-PATA diyagramı, yatak tahtakuruları, yatak yorgan yatmak, yataklama derinliği, yataksal çıkıntılar, yatay ayırma işlemi, yatay ıraklık açısı

18 harfli

değme maden yatağı, döl yatağı boynuzu, döl yatağı çıkması, döl yatağı gövdesi, döl yatağı yırtığı, döl yatağı yokluğu, lığlı maden yatağı, yataklık materyali, yatay yığım fırını

17 harfli

döl yatağı ağrısı, döl yatağı apsesi, döl yatağı borusu, döl yatağı sıvabı, döl yatağı tabanı, dölyatağı iç zarı, katıyuvarlı yatak, palyata komedyası, sürtünmesiz yatak, tinsel yatalaklık, yatağında avlamak, yatak tahtakurusu, yatay depremçizer, yatay devingenlik, yatay merkezleşme

16 harfli

ameliyata girmek, anadingil yatağı, anayatak başlığı, döl yatağı boynu, döl yatağı felci, döl yatağı fıtkı, magma töz yatağı, papilla foliyata, şahsiyata dökmek, toparcıklı yatak, YATA-PATA modeli, yatağa bağlanmak, yatağını ayırmak, yatak odası sesi, yataklık çıkması, yatay bütünleşme, yatay çözünürlük, yatay yeryönelim

15 harfli

ameliyata almak, çift döl yatağı, döl yatağı bezi, döl yatağı dibi, döl yatağı kumu, döl yatağı sütü, görme yatakları, hayata bağlamak, hayata geçirmek, sutura foliyata, yatağa bağlamak, yatağa serilmek, yatay parmaklık, yatay yergöcümü, Yukarıkocayatak

14 harfli

Aşağıkocayatak, dölyatağı kası, hayata atılmak, masuralı yatak, palanga yatağı, pars sitriyata, yatağı ıslatma, yatağına itmek, yatağını itmek, yatay birleşme, yatay çevrinme, yatay çizgiler, yatay merdiven, yatay saptırma, yatay u dikişi, yatay ucaylama, yeryağı yatağı

13 harfli

bızdın yatağı, bilyalı yatak, bilyeli yatak, böbrek yatağı, Gürgenliyatak, hayata küsmek, hırsız yatağı, hiyatal fıtık, ızgara yatağı, kaymalı yatak, kılavuz yatak, kuştüyü yatak, piyata tabağı, taşkın yatağı, yatak alaşımı, yatak baskısı, yatak çarşafı, yatak gövdesi, yatak hücresi, yatak mobilya, yatak pirinci, ...

12 harfli

bamyatarlası, bilya yatağı, boyatabilmek, buzul yatağı, cennet yatak, dayatabilmek, görme yatağı, iğneli yatak, kemik yatağı, koyun yatağı, maden yatağı, muylu yatağı, oğlan yatağı, Pelitliyatak, perik yatağı, yatah vurmak, yatak bölümü, yatak delisi, yatak ekseni, yatak emlemi, yatak kabuğu, ...

11 harfli

balıkyatağı, boyatabilme, büyük yatak, Cevizyatağı, çizik yatak, dal yatağan, dayatabilme, değme yatak, deliyatalğı, gemi yatağı, Gürgenyatak, İki yataklı, ikili yatak, karayatalığ, katıryatağı, kayma yatak, küçük yatak, Meşeliyatak, metal yatak, oğlanyatağı, oynak yatak, ...

10 harfli

Çobanyatak, döl yatağı, Kuzuyatağı, piyata eğe, sap yatağı, Taşlıyatak, töz yatağı, yatabilmek, yatadüşmek, yatahcılıh, yatahculuh, yatak seti, yatak yeri, yataklamak, yataklanma, Yatankavak, Yatansöğüt, yatay ağaç, yatay atım, yatay boru, yatay küme, ...

9 harfli

ayrıyatan, ayriyatan, Çamyatağı, dölyatağı, Karayatak, Koçyatağı, peryatağı, Sarıyatak, selyatağı, su yatağı, Tepeyatak, yatabilme, yatakhane, Yozyatağı

8 harfli

ağ yatak, anayatak, Hanyatak, kayataşı, mayatadı, ohyataşı, Sakyatan, Suyatağı, Taşyatak, yatahlıh, yatâkanı, yatakcıl, yatakçıl, yataklık, yatanlar, yatarsal, yatay iz

7 harfli

ağyatan, ev yatâ, silyata, yatağan, yatakcı, yatakçı, yataklı, yataklu, yatalak, yatalga, yatalgı, yatalık, yatarca, yatarcı

6 harfli

Ayataç, ayatan, neyata, piyata

5 harfli

Ayata, yatah, yatak, yatan, yatar, yatay

4 harfli

yata

Kelime Ara