YATA ile başlayan kelimeler

YATA ile başlayan veya başında YATA olan kelimeler 153 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yata aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yata anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre YATA ile başlayan kelimeler

25 harfli

yataksız sağlık örgütleri, yatay kesitsel bağımlılık

24 harfli

yataklı sağlık örgütleri, yatay işgücü akışkanlığı

23 harfli

yatay doğrusallık ayarı, yatay kesit bağımlılığı, yatay kesit çözümlemesi, yatay kesitsel birimler, yatay kesitsel verileri, yatay pazarlama sistemi

22 harfli

yatay dilimli göçertme, yatay emek akışkanlığı, yatay saptırma sarması, yatay ucaylanmış yayın

21 harfli

yatak çembersel yuvak, yatalak inek sendromu, yatay demir (barfiks), yatay kaydırma çubuğu, yatay yönetilen kukla

20 harfli

yatay kesit bağlaşım, yatay kesit tahminci, yatay kesit verileri

19 harfli

YATA-PATA diyagramı, yatak tahtakuruları, yatak yorgan yatmak, yataklama derinliği, yataksal çıkıntılar, yatay ayırma işlemi, yatay ıraklık açısı

18 harfli

yataklık materyali, yatay yığım fırını

17 harfli

yatağında avlamak, yatak tahtakurusu, yatay depremçizer, yatay devingenlik, yatay merkezleşme

16 harfli

YATA-PATA modeli, yatağa bağlanmak, yatağını ayırmak, yatak odası sesi, yataklık çıkması, yatay bütünleşme, yatay çözünürlük, yatay yeryönelim

15 harfli

yatağa bağlamak, yatağa serilmek, yatay parmaklık, yatay yergöcümü

14 harfli

yatağı ıslatma, yatağına itmek, yatağını itmek, yatay birleşme, yatay çevrinme, yatay çizgiler, yatay merdiven, yatay saptırma, yatay u dikişi, yatay ucaylama

13 harfli

yatak alaşımı, yatak baskısı, yatak çarşafı, yatak gövdesi, yatak hücresi, yatak mobilya, yatak pirinci, yataklı vagon, yatalak olmak, yatay asimtot, yatay bulaşma, yatay izdüşüm, yatay rekabet, yatay yükleme

12 harfli

yatah vurmak, yatak bölümü, yatak delisi, yatak ekseni, yatak emlemi, yatak kabuğu, yatak limonu, yatak örtüsü, yatak sınırı, yatak takımı, yatak yatmak, yatar koltuk, yatay büyüme, yatay deprem, yatay düzlem, yatay galeri, yatay katrak, yatay oluşum, yatay piyasa, yatay tarama, yatay uzanma

11 harfli

YATA eğrisi, Yatağankaya, yatak liman, yatak odası, yatak tuncu, yatay bölük, yatay çizgi, yatay doğru, yatay duruş, yatay eksen, yatay geçiş, yatay karaç, yatay kesit, yatay konaç, yatay pazar, yatay resim, yatay seren

10 harfli

yatabilmek, yatadüşmek, yatahcılıh, yatahculuh, yatak seti, yatak yeri, yataklamak, yataklanma, Yatankavak, Yatansöğüt, yatay ağaç, yatay atım, yatay boru, yatay küme, yatay silo, yatay yapı

9 harfli

yatabilme, yatakhane

8 harfli

yatahlıh, yatâkanı, yatakcıl, yatakçıl, yataklık, yatanlar, yatarsal, yatay iz

7 harfli

yatağan, yatakcı, yatakçı, yataklı, yataklu, yatalak, yatalga, yatalgı, yatalık, yatarca, yatarcı

5 harfli

yatah, yatak, yatan, yatar, yatay

4 harfli

yata

Kelime Ara