bağıl ıraklık açısı

bağıl ıraklık açısı İng. relative trigonometric parallax

Bir yıldızın belli bir yıldız topluluğuna göre ölçülen ıraklık açısı.


bağıl ıraklık açısı için benzer kelimeler


bağıl ıraklık açısı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', ' ', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
bağıl ıraklık açısı kelimesinin tersten yazılışı ısıça kılkarı lığab diziliminde gösterilir.