salt ıraklık açısı

salt ıraklık açısı İng. absolute parallax

Başka yıldızlarla bağlantı kurmadan üçgenölçümsel olarak belirlenen ıraklık açısı.


salt ıraklık açısı için benzer kelimeler


salt ıraklık açısı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'l', 't', ' ', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
salt ıraklık açısı kelimesinin tersten yazılışı ısıça kılkarı tlas diziliminde gösterilir.