gösterim kılavuzu

gösterim kılavuzu İng. projection leader

Sinema Gösterimciye gösterimde yardımcı olacak bilgileri taşıyan kılavuz.


gösterim kılavuzu için benzer kelimeler


gösterim kılavuzu, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 's', 't', 'e', 'r', 'i', 'm', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'a', 'v', 'u', 'z', 'u', şeklindedir.
gösterim kılavuzu kelimesinin tersten yazılışı uzuvalık miretsög diziliminde gösterilir.