daldırmaç kılavuzu

daldırmaç kılavuzu Fr. Porte-bougie

daldırmaç kılavuzu için benzer kelimeler


daldırmaç kılavuzu, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'l', 'd', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'ç', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'a', 'v', 'u', 'z', 'u', şeklindedir.
daldırmaç kılavuzu kelimesinin tersten yazılışı uzuvalık çamrıdlad diziliminde gösterilir.