gövde simgesi

gövde simgesi İng. body sign

Gövde duruşlarını saptayan simge.


gövde simgesi için benzer kelimeler


gövde simgesi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'v', 'd', 'e', ' ', 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
gövde simgesi kelimesinin tersten yazılışı isegmis edvög diziliminde gösterilir.