goyun gözü

goyun gözü

Sarı çiçek açan yabanî bir bitki.


goyun gözü için benzer kelimeler


goyun gözü, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'o', 'y', 'u', 'n', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'ü', şeklindedir.
goyun gözü kelimesinin tersten yazılışı üzög nuyog diziliminde gösterilir.