göz arıklığı

göz arıklığı Fr. Amblyopie

göz arıklığı için benzer kelimeler


göz arıklığı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', ' ', 'a', 'r', 'ı', 'k', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
göz arıklığı kelimesinin tersten yazılışı ığılkıra zög diziliminde gösterilir.