tin arıklığı

tin arıklığı Fr. Psychasthénie

tin arıklığı için benzer kelimeler


tin arıklığı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'i', 'n', ' ', 'a', 'r', 'ı', 'k', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
tin arıklığı kelimesinin tersten yazılışı ığılkıra nit diziliminde gösterilir.