göz göz olmak

göz göz olmak

üzerinde birçok göz, delik oluşmak veya bulunmak: “Yeter oldu bu sitemler yetişir / Göz göz oldu kara bağrım tutuşur” -Halk türküsü.


göz göz olmak için benzer kelimeler


göz göz olmak, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', ' ', 'g', 'ö', 'z', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
göz göz olmak kelimesinin tersten yazılışı kamlo zög zög diziliminde gösterilir.