göze-arası maddesi

göze-arası maddesi İng. intercellular substance

Bir dokunun gözeleri arasında bulunan o dokuya özgü Özel bir madde.


göze-arası maddesi için benzer kelimeler


göze-arası maddesi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', 'e', '-', 'a', 'r', 'a', 's', 'ı', ' ', 'm', 'a', 'd', 'd', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
göze-arası maddesi kelimesinin tersten yazılışı iseddam ısara-ezög diziliminde gösterilir.