gözetim

gözetim

a. 1. Gözetme işi, nezaret: “Din ve ahlak eğitimi devlet gözetim ve denetimi altında yapılır.” -Anayasa. 2. Himaye. 3. huk. Gözaltı.


gözetim İng. view, inspection

Küçüklerin, ana babalarınca korunması ve idarenin her türlü eylem ve işleminin de yargının denetimi altında olması durumu.


gözetim

nezâret. ~ katı (orunu) : nezâret makamı.


gözetim İng. supervision

Sinema Mesleğe yeni başlayan, yapımcının tam güvenini taşımayan ya da çok büyük bir yapıma girişen bir yönetmenin çalışmalarının güvenilir bir kimsece denetlenmesi.


gözetim İng. supervision

Bir çalışma ya da uygulama sürecini etkinlik ve amaca uygunluk bakımından yakından denetleme.


gözetim için benzer kelimeler


gözetim, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', 'e', 't', 'i', 'm', şeklindedir.
gözetim kelimesinin tersten yazılışı mitezög diziliminde gösterilir.