gümrük gözetim bölgesi

gümrük gözetim bölgesi İng. Customs surveillance zone

Kara sınırlarından içeriye ya da deniz kıyılarından açığa doğru, üzerinde gümrüğün özel bir yetkisi bulunan bölge.


gümrük gözetim bölgesi için benzer kelimeler


gümrük gözetim bölgesi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'm', 'r', 'ü', 'k', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'e', 't', 'i', 'm', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
gümrük gözetim bölgesi kelimesinin tersten yazılışı iseglöb mitezög kürmüg diziliminde gösterilir.